با سلام
پسوند جدید xyz. برای ثبت دامنه  با تخفیف و هزینه 15000 تومان ایجاد شده که اکثرا نامها در آن آزاد است
در صورت درخواست نام دامنه درخواستی خود را به ایمیل زیر بفرستید
info@sana-net.com
.مانند:  test.xyz
دامنه با نام دلخواه خودتان ثبت خواهد شد و قابل تمدید بعد از یکسال می باشد