طراحان سنا نت | طراحی وب سایتهای هوشمند
تاریخچه شرکت

شرکت "طاقديسان" در سال 1361 تحت شماره 248 با موضوع فعاليت هاي ساختماني، راهسازي و تاسيساتي و نيز توليد مصالح صنعت ساختمان و موارد مرتبط به ثبت رسيد و شروع به فعاليت نمود.
با گذشت زمان و بروز تحولات چشمگير در حوزه ارتباطات جهاني و نياز روز افزون به مبادلات و تجارت بين الملل، مديران شرکت بر آن شدند تا در سال 1383 با هدف گسترش ارتباطات تجاري فرامرزي، فعاليتهاي بازرگاني را نيز به موضوع فعاليت اين شرکت بيافزايد.
همه اينها به سرانجام نمي رسيده مگر با عشق و علاقه تمامي ابواب جمعي اين شرکت به عمران و آباداني کشور عزيزمان ايران.
توانممندي، تخصص و تجارب اين شرکت سرمايه اي است براي تلاش و خدمت صادقانه در آينده.
در بخش عمراني تا کنون شرکت طاقديسان توانسته با بکارگيري پرسنل متخصص و مجرب و نيز با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات فني کافي دهها پروژه عمراني را در سطح کشور با موفقيت تمام به انجام رساند.
در بخش بازرگاني نيز اين شرکت با تامين ماشين آلات، تجهيزات و مصالح ساختماني از بازارهاي داخلي و خارجي توانسته قدمي هر چند کوچک در راستاي شکوفايي صنعت ساختمان کشور بردارد.
هدف اصلي و بنيادين اين شرکت ايفاي نقشي موثر هر چند کوچک در عمران و آباداني ايران آباد و سربلند بوده است.